Zlecę nadzór nad moim ogródkiem działkowym

Opublikowane przez Zarząd ROD Starzyńskiego w dniu

Zakres prac: raz w miesiącu dokładne skoszenie trawy i wypielenie chwastów, przycięcie gałęzi itp.

Email: ior@uckwum.pl