Zarząd / Komisja Rewizyjna


Skład Zarządu ROD im. Stefana Starzyńskiego wg. stanu na 01.06.2023:

  • Prezes Zarządu - Mirosław L.
  • I Wiceprezes Zarządu - Danuta S.
  • II Wiceprezes Zarządu - Michał M.
  • Sekretarz - Andrzej K.
  • Skarbnik - Jolanta W.
  • Członek Zarządu - Dorota T.
  • Członek Zarządu - Konrad S.

 Skład Komisji Rewizyjnej ROD im. Stefana Starzyńskiego wg. stanu na 01.06.2023:
  • Dorota B.
  • Beata G.