Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Starzyńskiego

ul. Radzymińska 312 (wjazd od ul. Wolińskiej), 03-694 Warszawa  
rodstarzynskiegowarszawa@gmail.com
22 679 38 92 (czynny w godzinach dyżuru kasy)

Ochrona (numer interwencyjny): 691 550 645

Dyżur kasy:  
kwiecień - październik: wtorek, czwartek: 11:00 – 15:00; sobota: 9:00 – 15:00 
- listopad - marzec:  czwartek: 11:00 – 15:00; sobota: 10:00 – 15:00
Dyżur Zarządu: 
- sobota 11:00 - 15:00