Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Starzyńskiego
ul. Radzymińska 312 (wjazd od ul. Wolińskiej), 03-694 Warszawa  
rodstarzynskiegowarszawa@gmail.com
22 679 38 92 (czynny w godzinach dyżuru Zarządu)

Dyżur Zarządu: czwartek i sobota, 11:00 - 15:00
Ochrona (numer interwencyjny): 691 550 645