Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Starzyńskiego

ul. Radzymińska 312 (wjazd od ul. Wolińskiej), 03-694 Warszawa  
rodstarzynskiegowarszawa@gmail.com
22 679 38 92 (czynny w godzinach dyżuru kasy)

Dyżur kasy i Zarządu:
- sobota 11:00 - 15:00
Ochrona (numer interwencyjny): 691 550 645

Księgowość (w przypadku wątpliwości do naliczeń): 664 581 174

Usługi odpłatne w zakresie odczytu liczników lub modernizacji infrastruktury wodnej
(np. wymiana licznika, przeniesienie) świadczy p. Marcin: 502 998 111