Opłaty 2024


Terminy wpłat:

  • składka oraz opłaty: w terminie do 30.06.2024 roku
  • ochrona: wpłaty miesięczne – do końca każdego miesiąca
  • energia elektryczna – zużycie: odczyt na koniec każdego kwartału, wpłaty w terminie 30 dni od zakończenia kwartału
  • woda – zużycie: podanie odczytu do Zarządu przez działkowca do 31.07 oraz do 31.10, wpłaty w terminie 30 dni od odczytu

Informacje o wysokości opłat można uzyskać drogą elektroniczną (email) lub osobiście w czasie dyżuru Kasy.

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki.

Rachunek bankowy do wpłat: ROD im. Stefana Starzyńskiego, ul. Wolińska 20P, 03-699 Warszawa

28 1020 1042 0000 8102 0009 7030

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać: numer działki, tytuł opłaty (np. prąd, woda, itp.)