Kalkulator opłat

Poniższy kalkulator pozwala obliczyć szacunkowe opłaty za działkę, ochronę oraz zużycie energii elektrycznej oraz wody. Proszę wprowadź poniżej odpowiednie dane, aby uzyskać przybliżoną kwotę opłat. Poniższe kwoty nie obejmują odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie płatności.