Dyżur Zarządu i Kasy

Dyżur Zarządu:
– sobota 11:00 – 15:00

Dyżur kasy:
– czwartek 11:00 – 15:00
– sobota 11:00 – 15:00

Wszelkie ewentualne zmiany w terminach i godzinach dyżurów będą regularnie aktualizowane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.