Zarząd / Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu ROD im. Stefana Starzyńskiego wg. stanu na 01.07.2024:

  • Prezes Zarządu – Mirosław L.
  • Wiceprezes Zarządu – Danuta S.
  • Sekretarz – Andrzej K.
  • Skarbnik – Jolanta W.
  • Członek Zarządu – Andrzej K.
  • Członek Zarządu – Konrad S.
  • Członek Zarządu – Marcin G.


 Skład Komisji Rewizyjnej ROD im. Stefana Starzyńskiego wg. stanu na 01.07.2024:

  • Dorota B.
  • Beata G.