Prace przy rowach melioracyjnych

Opublikowane przez Zarząd ROD Starzyńskiego w dniu

W sierpniu oraz we wrześniu prowadzone będą prace związane z udrażnianiem przepustów oraz rowów melioracyjnych – prosimy o ostrożność!